รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ทีมข่าว MGR Live, มัลลิกา เหลาเกตุ, ภาพ, ปิยะธิดา อุดมชาลี

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:631, หน้า:30, 31 (27.11.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วรากรณ์ สามโกเศศ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:9021, หน้า:10 (04.06.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:2541, ฉบับที่:27, หน้า:11 (27.02.2541)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ