รายการอ้างอิง

พบ 33 รายการ
/ 3 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:12, ฉบับที่:1076, หน้า:20 (03.01.2563)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:สดจากเยาวชน, ปีที่:29, ฉบับที่:10,548, หน้า:20(ซ้าย-บน) (15.10.2562)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:18, ฉบับที่:6142, หน้า:12(บน) (16.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:25204, หน้า:21(ซ้าย) (15.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10931, หน้า:3(ล่าง) (27.08.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10103, หน้า:1(บน), 11 (27.07.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14747, หน้า:1(บนซ้าย), 12 (27.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จุมพล พูลภัทรชีวิน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:จิตวิวัฒน์, ปีที่:41, ฉบับที่:14741, หน้า:16(บน) (21.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปิ่น บุตรี

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:ถึงไหนถึงกัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2571, หน้า:17(กลาง) (29.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14531, หน้า:15(ล่างขวา) (23.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7710, หน้า:6(บนซ้าย) (18.12.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุริยา ปะตะทะโย

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5865, หน้า:1(ล่าง), 5, 14 (27.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5865, หน้า:1(ล่าง), 11 (27.11.2560)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:21860, หน้า:15(บนซ้าย) (27.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ