รายการอ้างอิง

พบ 354 รายการ
/ 24 หน้า
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:23, ฉบับที่:8031, หน้า:3(ซ้าย) (05.11.2561)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สำนักข่าวชายขอบ

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์: เวทีสาธารณะ, ปีที่:22, ฉบับที่:8002, หน้า:6(บน) (07.10.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:69, ฉบับที่:22155, หน้า:2(บน) (18.09.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดุสิต จิรภัทรากร

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10106, หน้า:6(ล่าง) (30.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9986, หน้า:12(บน) (01.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ธณิกานต์ วรธรรมานนท์, ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14532, หน้า:21(กลาง) (24.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23561, หน้า:1(ล่างขวา), 14 (29.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วจนา วรรลยางกูร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14281, หน้า:13(เต็มหน้า) (17.04.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9423, หน้า:1(ล่างขวา), 12 (15.09.2559)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:39, ฉบับที่:14060, หน้า:1(ล่างซ้าย), 7 (08.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9416, หน้า:1(ซ้าย), 12 (08.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9409, หน้า:1(ล่างขวา), 11 (01.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9273, หน้า:14(บนขวา) (18.04.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชุติมา ซุ้นเจริญ, ปริญญา ชาวสมุน, ภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11158, หน้า:1(กลาง) (11.04.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ภาคภูมิ ป้องภัย

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์: โลกนี้มีรากหญ้า, ปีที่:39, ฉบับที่:13862, หน้า:10(บนขวา) (23.02.2559)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ