รายการอ้างอิง

พบ 9 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

image thumbnail

ผู้เขียน

Devjyot Ghoshal, Chanchinmawia

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:5(บน) (04.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:14, ฉบับที่:3593, หน้า:1(ล่าง), 4 (28.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:35, ฉบับที่:12017, หน้า:12(ซ้าย), 9 (23.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15991, หน้า:1(ขวา-ล่าง), 12 (22.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11345, หน้า:12(ขวา) (20.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11342, หน้า:1(ขวา), 14 (17.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ