ภาพถ่ายบรรยากาศการเลือกตั้งที่บ้านแพด ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อช่วงทศวรรษที่ 1960 จากภาพถ่ายการทำงานภาคสนามของศ.ไมเคิล มอร์แมน