รายการอ้างอิง

พบ 9 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ติสตู

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:เล่าเรื่องหนัง, ปีที่:44, ฉบับที่:15910, หน้า:10(ซ้าย) (02.10.2564)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Achara Ashayagachat

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:3 (11.12.2552)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

L. Bruce Kekule

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:O1,O8 (01.12.2552)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Anjira Assavanonda

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:1,2 (03.08.2549)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:-1, หน้า:- (21.06.2548)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:-1, หน้า:- (24.09.2547)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:1998, ฉบับที่:25, หน้า:8 (25.07.2541)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:1998, ฉบับที่:3, หน้า:8 (03.07.2541)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:1998, ฉบับที่:24, หน้า:8 (-)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ