รายการอ้างอิง

พบ 8 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนออนไลน์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (29.11.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ (ออนไลน์), ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (29.11.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:6(กลาง) (06.08.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

MONGKHOL BANGPRAPA, SUPOJ WANCHAROEN

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:1(บน) (26.07.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

Apoorva Mandavilli

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:9(กลาง) (26.06.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

LISA JARVIS

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, คอลัมน์:HEALTH, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:8(กลาง) (26.05.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:7(ล่าง) (26.05.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:6(กลาง) (21.05.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ