รายการอ้างอิง

พบ 155 รายการ
/ 11 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริญญา ชาวสมุน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11227, หน้า:1(เต็มหน้า) (19.06.2562)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9894, หน้า:22(เต็มหน้า) (30.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:เกาะติดวิกฤติไฟใต้, ปีที่:68, ฉบับที่:23608, หน้า:5(ล่าง) (22.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เมือง ไม้ขม

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7659, หน้า:2(ล่าง) (28.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14238, หน้า:1(ซ้าย), 11 (05.03.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9593, หน้า:3(กลาง) (04.03.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9548, หน้า:3(กลาง) (18.01.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เมือง ไม้ขม

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:21, ฉบับที่:7374, หน้า:2(ล่างขวา) (16.01.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:16, ฉบับที่:5567, หน้า:12(ล่าง) (16.01.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24449, หน้า:2(บน) (20.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:20, ฉบับที่:7250, หน้า:1(ล่างซ้าย), 3 (13.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:39, ฉบับที่:14062, หน้า:1(ล่าง), 11 (10.09.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เมือง ไม้ขม

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:20, ฉบับที่:7128, หน้า:2(ขวา) (14.05.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ