รายการอ้างอิง

พบ 27 รายการ
/ 2 หน้า
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:8014, หน้า:7(เต็มหน้า) (19.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:25204, หน้า:21(ซ้าย) (15.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14631, หน้า:18(กลาง) (02.04.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ธนชัย แสงจันทร์

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์: วิถีไทย, ปีที่:17, ฉบับที่:5864, หน้า:10(บน) (25.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24875, หน้า:21(บน) (20.11.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:9, ฉบับที่:2508, หน้า:17(กลาง) (01.11.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14475, หน้า:18(บน) (28.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10628, หน้า:12(บน), 9 (28.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อนุศักดิ์ แสนวิเศษ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24851, หน้า:13(เต็มหน้า) (27.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24850, หน้า:25(เต็มหน้า) (26.10.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ทีมข่าวบันเทิงเดลินิวส์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24850, หน้า:37(เต็มหน้า) (26.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7656, หน้า:22(เต็มหน้า), 24 (25.10.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14472, หน้า:18(กลาง) (25.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วีรนุช จันทำ

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9828, หน้า:17(เต็มหน้า) (25.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14471, หน้า:22(บน) (24.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ