รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:23, ฉบับที่:8336, หน้า:9(บน) (07.09.2562)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14496, หน้า:1(ซ้าย), 11 (18.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ