รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปานเทพ พังพงษ์พันธ์

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, คอลัมน์:ณ บ้านพระอาทิตย์, ปีที่:13, ฉบับที่:669, หน้า:48(กลาง), 49 (20.08.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ