รายการอ้างอิง

พบ 4 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

วิภา จิรภาไพศาล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15279, หน้า:13 (10.01.2563)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ยุทธนา วรุณปิติกุล

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับที่:-, หน้า:1, 2 (29.04.2542)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ

ไซอิ๋ว

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:2539, ฉบับที่:25, หน้า:10 (25.11.2539)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:2539, ฉบับที่:22, หน้า:5 (22.11.2539)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ