รายการอ้างอิง

พบ 4 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15200, หน้า:16(บน) (23.10.2562)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14845, หน้า:18(บน) (02.11.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10192, หน้า:17(บนขวา), 21 (24.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:หน้าต่างภาพ, ปีที่:69, ฉบับที่:23807, หน้า:9(ซ้าย) (11.08.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ