รายการอ้างอิง

พบ 90 รายการ
/ 6 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2588, หน้า:1(บนซ้าย), 13, 14 (21.02.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อภิวรรณ เสาเวียง

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24965, หน้า:7(บน) (18.02.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24945, หน้า:11(บน) (29.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อาศิรา พนาราม

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10683, หน้า:1(กลาง) (22.12.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2522, หน้า:9(บนซ้าย) (21.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ASEAN Insight, ปีที่:31, ฉบับที่:10640, หน้า:9(ซ้าย) (09.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:มิติโลกาภิวัตน์, ปีที่:22, ฉบับที่:7655, หน้า:8(บน) (24.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:BUSINESS 101, ปีที่:31, ฉบับที่:10620, หน้า:26(ซ้าย) (20.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:14, ฉบับที่:5019, หน้า:10 (18.07.2558)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อติภพ ภัทรเดชไพศาล

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:22398, หน้า:14 (23.08.2557)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:18, ฉบับที่:6395, หน้า:4 (11.05.2557)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:36, ฉบับที่:12997, หน้า:6 (11.10.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23279, หน้า:3 (08.07.2556)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

บูรพา โชติช่วง

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:63, ฉบับที่:21900, หน้า:21 (12.04.2556)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23176, หน้า:3 (27.03.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ