รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริยา เหล่าวิวัฒน์, วันชัย ไกรศรขจิต และปราโมทย์ พุทไธสง, ภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:เรื่องจากปก, ฉบับที่:1147, หน้า:1(เต็มหน้า) (29.07.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ