รายการอ้างอิง

พบ 150 รายการ
/ 10 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า, ปีที่:38, ฉบับที่:13250, หน้า:17 (02.08.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24463, หน้า:15(กลาง) (04.10.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ประภัสสร์ ชูวิเชียร

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:22815, หน้า:10 (14.10.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:29, ฉบับที่:9876, หน้า:8 (07.10.2558)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า, คอลัมน์:ภูมิบ้าน ภูมิเมือง, ปีที่:36, ฉบับที่:12537, หน้า:19 (16.08.2558)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ก้อง กังฟู

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:21026, หน้า:5 (16.08.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

โชติช่วง นาดอน

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:22749, หน้า:8 (09.08.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

โชติช่วง นาดอน

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:22742, หน้า:8 (02.08.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์, ปีที่:12, ฉบับที่:4378, หน้า:magz 2-3 (01.02.2558)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:7, ฉบับที่:1734, หน้า:13 (13.11.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อิสระ สนามไชย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:28, ฉบับที่:9539, หน้า:7 (04.11.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:24, ฉบับที่:8742, หน้า:25 (04.11.2557)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ป้าแดง ลัดดา ฉิมอินทร์

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:24, ฉบับที่:8738, หน้า:24 (31.10.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรมไทย, ปีที่:24, ฉบับที่:8733, หน้า:5(ล่างขวา) (26.10.2557)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ