รายการอ้างอิง

พบ 29 รายการ
/ 2 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:THE NEW NORMAL, ปีที่:72, ฉบับที่:23174, หน้า:17(ล่าง) (03.07.2564)

หมวดหมู่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:Life and City, ปีที่:25, ฉบับที่:8832, หน้า:แทบลอยด์4-5 (17.01.2564)

หมวดหมู่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7983, หน้า:7(เต็มหน้า) (18.09.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุกรี สินธุภิญโญ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:1001 หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง, ฉบับที่:25166, หน้า:1(ล่างซ้าย), 24 (07.09.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

บุษกร ภู่แส

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10674, หน้า:24(บน), 25 (13.12.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:จับอุณหภูมิโลก, ปีที่:68, ฉบับที่:23593, หน้า:1(ล่าง), 10 (05.12.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10616, หน้า:11 (ซ้าย) (16.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์: มิติวิทยาศาสตร์, ปีที่:21, ฉบับที่:7646, หน้า:8(ล่าง) (15.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:21805, หน้า:22 (ซ้าย) (03.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุกัญญา ศุภกิจอำนวย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:29, ฉบับที่:10239, หน้า:9(บนขวา) (04.10.2559)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปรีดา ยังสุขสถาพร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:9149, หน้า:20 (10.10.2556)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:64, ฉบับที่:20343, หน้า:24 (02.10.2556)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วรรณโชค ไชยสะอาด

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:36, ฉบับที่:12889, หน้า:20 (25.06.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:4 (02.04.2555)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:32 (22.08.2554)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ