รายการอ้างอิง

พบ 10 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:639, หน้า:14(กลาง) (22.01.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:25, ฉบับที่:8887, หน้า:เอ็กซ์ไซต์1-3 (13.03.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

นฤมล ทับปาน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11487, หน้า:จุดประกาย1 (05.03.2563)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สิทธิมนุษยชน

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14634, หน้า:18(บน) (05.04.2561)

หมวดหมู่

สิทธิมนุษยชน

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

กัญณัฏฐ์ บุตรดี

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เปิดโลกดิจิตอล, ฉบับที่:24932, หน้า:1(ซ้าย), 23 (16.01.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10682, หน้า:2(ล่าง) (21.12.2560)

หมวดหมู่

สิทธิมนุษยชน

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:22,890, หน้า:14 (11.03.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:14, ฉบับที่:4770, หน้า:6 (11.11.2557)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:9070, หน้า:7 (จุดประกาย) (23.07.2556)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:35, ฉบับที่:12560, หน้า:12 (30.07.2555)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ