รายการอ้างอิง

พบ 18 รายการ
/ 2 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปรีดี พิศภูมิวิถี

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15826, หน้า:13 (10.07.2564)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

นิพัทธ์ ทองเล็ก

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ภาพเก่าเล่าตำนาน, ปีที่:41, ฉบับที่:14624, หน้า:15(เต็มหน้า) (26.03.2561)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:กา@ครั้งหนึ่ง, ปีที่:22, ฉบับที่:7806, หน้า:7(เต็มหน้า) (25.03.2561)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชาติชาย ไข่หงษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14568, หน้า:20(บน) (29.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:12, ฉบับที่:4226, หน้า:21 (16.05.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:8 (13.08.2551)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

กรรณิกา จรรย์แสง

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:33,34 (06.03.2550)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชลลดา บางหลวงปิติ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:8 (จุดประกาย) (28.10.2549)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิต เมืองสุข

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:-1, หน้า:23 (21.10.2549)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:32 (21.10.2549)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:33 (21.10.2549)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:33 (21.10.2549)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:8 (จุดประกาย) (21.10.2549)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:12 (14.10.2548)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ