รายการอ้างอิง

พบ 51 รายการ
/ 4 หน้า
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23608, หน้า:12(บน) (22.12.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:ดิน-น้ำ-ลม-ป่า, ฉบับที่:24875, หน้า:22(บน) (20.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

จันทนา กูรีกัน/ สตูล

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23571, หน้า:7(กลาง) (09.11.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พัชรี เกิดพรม

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14467, หน้า:22(บน) (20.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9823, หน้า:19(บน) (20.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วิกรม ฮะยีตาเหยบ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์: AEC, ฉบับที่:24839, หน้า:4(บนซ้าย) (15.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:-, ปีที่:40, ฉบับที่:14449, หน้า:1, 3 (02.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:จาริกบ้านจารึกธรรม, ปีที่:16, ฉบับที่:5814, หน้า:9 (28.09.2560)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:14, ฉบับที่:4779, หน้า:10 (20.11.2557)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23641, หน้า:4 (05.07.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:6, ฉบับที่:1498, หน้า:13 (18.12.2556)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23284, หน้า:4 (13.07.2556)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

คมฉาน ตะวันฉาย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:9046, หน้า:7 (29.06.2556)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:21 (29.06.2554)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จันทนา กูรีกัน/ สตูล

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:61, ฉบับที่:21022, หน้า:21(เต็มหน้า) (16.11.2553)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ