รายการอ้างอิง

พบ 64 รายการ
/ 5 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:29, ฉบับที่:10,711, หน้า:17(บน) (26.03.2563)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10185, หน้า:5(บนซ้าย) (17.10.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9969, หน้า:24(บน) (15.03.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9923, หน้า:18(ล่างซ้าย) (28.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

กลุ่มอนุรักษ์ตำปาฝา จ.ร้อยเอ็ด

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:เวทีสาธารณะ, ปีที่:22, ฉบับที่:7681, หน้า:6(บน) (19.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10634, หน้า:16(บนขวา), 15 (03.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า, คอลัมน์:ข่าวภูมิภาค, ปีที่:38, ฉบับที่:13313, หน้า:9 (ขวา) (04.10.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธวัชชัย กฤตยาวรกุล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:39, ฉบับที่:13879, หน้า:27 (11.03.2559)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13700, หน้า:17 (14.09.2558)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:24, ฉบับที่:8,865, หน้า:24 (07.03.2558)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:22584, หน้า:11 (25.02.2558)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23,825, หน้า:22 (05.01.2558)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:18, ฉบับที่:6527, หน้า:12,13 (19.09.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:22413, หน้า:5 (07.09.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ