รายการอ้างอิง

พบ 110 รายการ
/ 8 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15592, หน้า:13 (18.11.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชินหัว, ภาพ

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:มุมจีน, ปีที่:13, ฉบับที่:3303, หน้า:15(ซ้าย-ล่าง) (17.11.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สิรนันท์ ห่อหุ้ม

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15252, หน้า:19(ขวา-บน) (14.12.2562)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:12, ฉบับที่:3044, หน้า:9(ขวา-บน) (20.11.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:WorldUpdate, ปีที่:41, ฉบับที่:14813, หน้า:18(บน) (01.10.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:สกู๊ปพิเศษ, ปีที่:28, ฉบับที่:10097, หน้า:7(ซ้าย) (21.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ผีเสื้อกระพือปีก, ปีที่:68, ฉบับที่:23754, หน้า:3(ล่าง) (11.06.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:เปิดฟ้าส่องโลก, ปีที่:69, ฉบับที่:21910, หน้า:2(ขวา) (16.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:เข้าใจโลก, ปีที่:31, ฉบับที่:10686, หน้า:7(ซ้าย) (25.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทองแถม นาถจำนง

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ตามรอยคึกฤทธิ์, ปีที่:68, ฉบับที่:23606, หน้า:13(บน) (20.12.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทองแถม นาถจำนง

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์: ตามรอยคึกฤทธิ์, ปีที่:68, ฉบับที่:23604, หน้า:13(บน) (18.12.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:ฅนปนข่าว, ปีที่:22, ฉบับที่:7658, หน้า:5(ล่างขวา) (27.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:9, ฉบับที่:2504, หน้า:13(กลาง), 14 (26.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:21827, หน้า:1(บน), 14, 15 (25.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24849, หน้า:3(กลาง), 14 (25.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ