รายการอ้างอิง

พบ 4 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

มยุรา ยะทา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:โลก คน เมือง, ปีที่:33, ฉบับที่:11394, หน้า:จุดประกาย2(ขวา-บน) (03.12.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:11, ฉบับที่:3031, หน้า:13, 14(บน) (01.11.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:2540, ฉบับที่:17, หน้า:5 (17.11.2540)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ