รายการอ้างอิง

พบ 78 รายการ
/ 6 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:25, ฉบับที่:8807, หน้า:8 (22.12.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:20, ฉบับที่:1012, หน้า:12(บน) (13.10.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:6137, หน้า:11(ล่างซ้าย) (10.10.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14821, หน้า:18(บน) (09.10.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10114, หน้า:24(ซ้าย) (07.08.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ผีเสื้อกระพือปีก, ปีที่:68, ฉบับที่:23754, หน้า:3(ล่าง) (11.06.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เรื่องเล่าจากต่างแดน, ฉบับที่:24895, หน้า:20(บน) (10.12.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย, ปีที่:22, ฉบับที่:7701, หน้า:12(เต็มหน้า), 13 (09.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

โต๊ะท่องเที่ยว

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23579, หน้า:5(ขวา) (18.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:สกู๊ปพิเศษ, ปีที่:68, ฉบับที่:23567, หน้า:1(ล่าง), 5 (04.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10633, หน้า:16(บนซ้าย), 13 (02.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7664, หน้า:7(เต็มหน้า) (02.11.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:9, ฉบับที่:2509, หน้า:12(กลาง) (02.11.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5843, หน้า:1(ขวา), 3 (01.11.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:สกู๊ปพิเศษ, ปีที่:68, ฉบับที่:23563, หน้า:1(บนซ้าย), 2 (31.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ