รายการอ้างอิง

พบ 66 รายการ
/ 5 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:โลกโศภิน, ปีที่:73, ฉบับที่:23551, หน้า:17(ขวา) (15.07.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:โลกาภิวัฒน์, ปีที่:73, ฉบับที่:23449, หน้า:17(กลาง) (04.04.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ

มัมมี่ ชิลี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:14, ฉบับที่:3575, หน้า:9(ซ้าย-ล่าง) (02.12.2564)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ

มัมมี่ เปรู

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15235, หน้า:14(ขวา-กลาง) (27.11.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:SCIENCE, ปีที่:11, ฉบับที่:2785, หน้า:18(ล่างขวา) (23.11.2561)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์: ทันโลก, ปีที่:69, ฉบับที่:22099, หน้า:7(ซ้าย) (24.07.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14639, หน้า:14(ล่างซ้าย) (10.04.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:ทันโลก, ปีที่:69, ฉบับที่:21917, หน้า:7(บน) (23.01.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สืบ สิบสาน

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์: ไทยรัฐ ซันเดย์ สเปเชียล, ปีที่:68, ฉบับที่:21887, หน้า:14(กลาง) (24.12.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13316, หน้า:26 (26.08.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13205, หน้า:26 (07.05.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20459, หน้า:14 (26.01.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:35, ฉบับที่:12582, หน้า:9 (21.08.2555)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:38 (08.02.2554)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ