รายการอ้างอิง

พบ 37 รายการ
/ 3 หน้า
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า, ปีที่:42, ฉบับที่:14825, หน้า:12(ซ้าย-บน) (30.11.2564)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:กาแฟดำ, ปีที่:23, ฉบับที่:8042, หน้า:3(บน) (16.11.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:กาแฟดำ, ปีที่:23, ฉบับที่:8041, หน้า:3(บน) (15.11.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พวงชมพู ประเสริฐ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10786, หน้า:16(บน), 15 (04.04.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อธิป อัศวานันท์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: Innovation & Social Media, ปีที่:31, ฉบับที่:10624, หน้า:10(ล่าง) (24.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:25, ฉบับที่:8975, หน้า:21(บน), 24 (25.06.2558)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ซูม

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20758, หน้า:5 (21.11.2557)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ซูม

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20751, หน้า:5 (14.11.2557)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23757, หน้า:11 (29.10.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชุติมา สิริทิพากุล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13201, หน้า:7 (03.05.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9199, หน้า:8 (จุดประกาย) (29.11.2556)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:63, ฉบับที่:21834, หน้า:7 (05.02.2556)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:11, ฉบับที่:4000, หน้า:1 (02.10.2555)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปานใจ ปิ่นจินดา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:25, ฉบับที่:8700, หน้า:1 (จุดประกาย) (18.07.2555)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:7 (จุดประกาย) (31.05.2555)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ