รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

แก้วตา เกษบึงกาฬ, เรื่อง, ธีระพงษ์ สีทาโส, ภาพ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:45, ฉบับที่:16217, หน้า:10(ขวา) (05.08.2565)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ