รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปลาดาว, ภาพ, อมรรัตน์ หมุดทอง

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:t-trip, ปีที่:20, ฉบับที่:1059, หน้า:6(บน), 7 (07.09.2562)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:13, ฉบับที่:4467, หน้า:8-9 (12.01.2557)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:64, ฉบับที่:20312, หน้า:14 (01.09.2556)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ