รายการอ้างอิง

พบ 5 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ทวีลาภ การะเกด

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14806, หน้า:20(ล่าง) (24.09.2561)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:-, หน้า:26 (06.05.2542)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:2542, ฉบับที่:6, หน้า:26 (06.05.2542)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พรพิมล ป้อมสุวรรณ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับที่:-, หน้า:12 (03.05.2542)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทวีลาภ การะเกด

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ฉบับที่:-, หน้า:12 (20.04.2542)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ