รายการอ้างอิง

พบ 7 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:14, ฉบับที่:3781, หน้า:18(กลาง) (16.09.2565)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์: ไทยรัฐ ซันเดย์ สเปเชียล, ปีที่:69, ฉบับที่:22132, หน้า:14(บน) (26.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จ๊ะโอ๋

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:ฟรีไทม์, ฉบับที่:24838, หน้า:27(ล่าง) (14.10.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:6, ฉบับที่:1671, หน้า:24 (18.08.2557)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:24, ฉบับที่:8657, หน้า:25 (11.08.2557)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20655, หน้า:5 (10.08.2557)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์, ตวงศักดิ์ ชื่นสินธุ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13294, หน้า:17 (04.08.2557)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ