รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:โลกโศภิน, ปีที่:73, ฉบับที่:23576, หน้า:17(ซ้าย) (09.08.2565)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ