รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:26, ฉบับที่:9338, หน้า:1(ขวา-ล่าง), 15 (08.06.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วนิดา แสนจิตร์, อนันต์ จันทรสูตร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:8917, หน้า:1 (จุดประกาย) (20.02.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ