รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ - เรื่อง, พัทรยุทธ ฟักผล - ภาพ

หนังสือพิมพ์

มติชนออนไลน์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (23.10.2565)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนออนไลน์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (06.10.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:โลกโศภิน, ปีที่:73, ฉบับที่:23515, หน้า:17(บน) (09.06.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ