รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนสุดสัปดาห์, ปีที่:42, ฉบับที่:2171, หน้า:68 (25.03.2565)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ