รายการอ้างอิง

พบ 6 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:4(บน) (30.01.2565)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:26401, หน้า:1(ซ้าย-บน), 12 (24.01.2565)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11379, หน้า:14(ขวา) (23.01.2565)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ, ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:8964, หน้า:1 (จุดประกาย) (08.04.2556)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สิรินาถ ศิริสุนทร, ธาตรี แสงมีอานุภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:1 (จุดประกาย) (05.11.2553)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:-1, หน้า:- (03.06.2548)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ