รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

เชิด ขันตี ณ พล

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:29, ฉบับที่:10499, หน้า:24(บน) (27.08.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุคนธ์ธร กำธรเจริญ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:รายงาน, ปีที่:42, ฉบับที่:15138, หน้า:20(ล่าง) (22.08.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:11, ฉบับที่:2977, หน้า:30 (19.08.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ