รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail
คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปานใจ ปานจินดา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9190, หน้า:1 (จุดประกาย) (20.11.2556)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ