รายการอ้างอิง

พบ 4 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

คัคนานต์ ดลประสิทธิ์

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9987, หน้า:6(ล่าง) (02.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พัชรินทร์ ธรรมรส

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:32 (15.12.2552)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:38 (01.10.2552)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ