รายการอ้างอิง

พบ 33 รายการ
/ 3 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:24, ฉบับที่:8569, หน้า:เอ็กซ์ไซต์1(ล่าง), เอ็กซ์ไซต์2(ขวา) (28.04.2563)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11539, หน้า:6(ล่าง) (26.04.2563)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11348, หน้า:จุดประกาย1 (18.10.2562)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จ๊อบแมน

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:งานค้นคนคนค้นงาน, ฉบับที่:24838, หน้า:12(บน) (14.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14207, หน้า:7(ล่าง) (02.02.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9502, หน้า:7(บนขวา) (03.12.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:หลากมิติเวทีทัศน์, ปีที่:15, ฉบับที่:5307, หน้า:15(บน) (01.05.2559)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธงชัย สมบูรณ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13549, หน้า:21 (16.04.2558)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ฉบับที่:832, หน้า:6 (26.10.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดุษฎี งามเหลือ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:25, ฉบับที่:8768, หน้า:15 (24.09.2555)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

นพพล สันติฤดี

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:22, ฉบับที่:7812, หน้า:21(บน) (19.04.2555)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:5 (21.09.2554)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วิลาวัลย์ รัตนะ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:9 (22.08.2554)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ