รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ทัศนีย์ สาลีโภชน์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11537, หน้า:18 (24.04.2563)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:26, ฉบับที่:9547, หน้า:24(ขวา) (17.01.2560)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ