รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ธนาชัย ประมาณพาณิชย์, ภาพ, อรรถภูมิ อองกุลนะ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11275, หน้า:1(เต็มหน้า) (06.08.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เกษียร เตชะพีระ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:6 (13.06.2554)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

โนลีน เฮย์เซอร์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:7 (22.09.2553)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ