รายการอ้างอิง

พบ 88 รายการ
/ 6 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14464, หน้า:1 (ซ้าย), 2 (17.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:21041, หน้า:7 (31.08.2558)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พีระ จิรโสภณ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13358, หน้า:21 (07.10.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วิปัศยา เบาสันเทียะ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9474, หน้า:12 (31.08.2557)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปานใจ ปิ่นจินดา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9209, หน้า:1 (จุดประกาย) (09.12.2556)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:25, ฉบับที่:8769, หน้า:11 (25.09.2555)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:2 (13.12.2554)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธงชัย สันติวงษ์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:10 (08.12.2554)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เกษียร เตชะพีระ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:6 (28.11.2554)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:-1, หน้า:11 (21.07.2554)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:38 (18.06.2553)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:20 (02.06.2553)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:-1, หน้า:20 (30.04.2553)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:4 (03.03.2553)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:26 (08.12.2552)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ