รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุจิตต์ วงษ์เทศ, ปีที่:45, ฉบับที่:16132, หน้า:13(ล่าง) (12.05.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ