รายการอ้างอิง

พบ 739 รายการ
/ 50 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สาวสุขุมวิท

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:Read & Life, ปีที่:19, ฉบับที่:993, หน้า:10(กลาง) (02.06.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:เกาะติดวิกฤติไฟใต้, ปีที่:68, ฉบับที่:23734, หน้า:5(บน) (18.05.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14665, หน้า:19(บน) (06.05.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สาวสุขุมวิท

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:Read & Life, ปีที่:19, ฉบับที่:989, หน้า:10(กลาง) (05.05.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2623, หน้า:1(ซ้าย), 13, 14 (11.04.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

บรรณาลักษณ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์: ตู้หนังสือ, ปีที่:41, ฉบับที่:14637, หน้า:19(ซ้าย) (08.04.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พงษ์พรรณ บุญเลิศ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25009, หน้า:1(ซ้าย), 4 (03.04.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ภาพเก่าเล่าตำนาน, ปีที่:41, ฉบับที่:14631, หน้า:15(เต็มหน้า) (02.04.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สาวสุขุมวิท

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: Read & Life, ปีที่:19, ฉบับที่:984, หน้า:10(กลาง) (31.03.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วิภาพ คัญทัพ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14628, หน้า:15(บน) (30.03.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14625, หน้า:18(บน) (27.03.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พิมพ์พัดชา กาคำ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:เรื่องจากปก, ฉบับที่:1129, หน้า:1(ขวา) (25.03.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14581, หน้า:19(บนขวา) (11.02.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14569, หน้า:13(กลาง) (30.01.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

''

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปริญญา ชาวสมุน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10710, หน้า:1(เต็มหน้า) (15.01.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ