รายการอ้างอิง

พบ 54 รายการ
/ 4 หน้า
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:24, ฉบับที่:8472, หน้า:1(ขวา-ล่าง), 10(กลาง) (22.01.2563)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:23, ฉบับที่:8373, หน้า:เอ็กซ์ไซต์ 7(ซ้าย) (14.10.2562)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11271, หน้า:2(บน) (02.08.2562)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

phoowadon duangmee

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:40, ฉบับที่:54306, หน้า:16B (02.02.2558)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Todd Pitman

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:11 (10.08.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Shannon Teoh

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:39, ฉบับที่:54103, หน้า:12B (14.07.2557)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Supalak Ganjanakhundee

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:38, ฉบับที่:53654, หน้า:1 (21.04.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Aung Zaw

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:10 (17.04.2555)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Veera Prateepchaikul

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:11 (13.03.2555)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Arusa Pisuthipan

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:O1 (Outlook) (24.03.2552)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Seth Borenstein

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:O3 (21.08.2550)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Kirsten Grieshaber

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:O3 (Outlook) (06.06.2550)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:1-4 (30.09.2549)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:-1, หน้า:1,3A (17.11.2548)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:-1, หน้า:- (03.11.2547)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ