รายการอ้างอิง

พบ 200 รายการ
/ 14 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:บรรณาลัย, ปีที่:69, ฉบับที่:23819, หน้า:8(ซ้าย) (25.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว, ปีที่:10, ฉบับที่:2673, หน้า:17(กลาง) (20.06.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ภูเบศวร์ ฝ้ายเทศ

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:รายงานพิเศษ, ปีที่:68, ฉบับที่:23708, หน้า:1(ซ้าย), 6 (18.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พรพรรณ วิจิจรวิทยาพงษศ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14613, หน้า:20(ล่าง) (15.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5876, หน้า:9(ขวา) (09.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5870, หน้า:8(บนซ้าย) (02.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5845, หน้า:14(ล่าง) (03.11.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สรณะ

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7663, หน้า:12(เต็มหน้า), 13 (01.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปิ่นโตเถาเล็ก

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ตามรอยพ่อไปชิม, ปีที่:40, ฉบับที่:14448, หน้า:15 (01.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สาโรจน์ มณีรัตน์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:เดินไปในเงาฝัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14448, หน้า:17 (01.10.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:16, ฉบับที่:5788, หน้า:14 (29.08.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ภูเบศวร์ ฝ้ายเทศ

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:รายงานพิเศษ, ปีที่:21, ฉบับที่: 7549, หน้า:3 (10.07.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

โชติช่วง นาดอน

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:บรรณาลัย, ปีที่:67, ฉบับที่:23288, หน้า:8(กลาง) (29.01.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วิทยา เกษรพรหม

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14192, หน้า:15(บนขวา) (18.01.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13731, หน้า:17 (15.10.2558)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ