รายการอ้างอิง

พบ 128 รายการ
/ 9 หน้า
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7797, หน้า:5(ล่าง) (16.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อัมพวัน อยู่กระทุ่ม

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14556, หน้า:13(กลาง) (17.01.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:สดบันเทิง, ปีที่:27, ฉบับที่:9909, หน้า:13(บน), 16 (14.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิในอาเซียน, ปีที่:40, ฉบับที่:14529, หน้า:13(ซ้าย) (21.12.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14510, หน้า:1(บน), 12 (02.12.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สรณะ

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:มองเมือง, ปีที่:22, ฉบับที่:7667, หน้า:12(เต็มหน้า), 13 (05.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดำรงพล พาชื่น

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9839, หน้า:17(บน) (05.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:รายงานพิเศษ, ปีที่:22, ฉบับที่:7662, หน้า:3 (31.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24827, หน้า:14 (บน) (03.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดำรงพล พาชื่น

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13724, หน้า:27 (08.10.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ฉบับที่:24020, หน้า:1(บนขวา), 19 (19.07.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9466, หน้า:4 (23.08.2557)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23612, หน้า:1,2 (06.06.2557)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วรรณโชค ไชยสะอาด

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13229, หน้า:13 (31.05.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เสาวภาคย์ ชอเชวี

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9375, หน้า:4 (24.05.2557)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ