รายการอ้างอิง

พบ 134 รายการ
/ 9 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

อุดร จารุรัตน์

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:ทยรัฐ ซันเดย์ สเปเชียล, ปีที่:69, ฉบับที่:21915, หน้า:14(กลาง) (21.01.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5876, หน้า:9(ขวา) (09.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

บุหลัน ทองคำ, ชญานี ศรีกระจ่าง

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: กฎหมายกับการพัฒนา, ปีที่:31, ฉบับที่:10654, หน้า:8(กลาง) (23.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:อินโดจีน+, ปีที่:9, ฉบับที่:2509, หน้า:9(บน) (02.11.2560)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:9831, หน้า:1(กลาง), 10, 3, 12 (28.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23560, หน้า:1(กลาง), 14, 15 (28.10.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สาโรจน์ มณีรัตน์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:เดินไปในเงาฝัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14448, หน้า:17 (01.10.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:39, ฉบับที่:13824, หน้า:1(บนขวา), 5 (16.01.2559)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:7, ฉบับที่:1973, หน้า:3 (14.10.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13666, หน้า:7 (11.08.2558)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

น้าชาติ ประชาชื่น

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:25, ฉบับที่:8959, หน้า:24 (09.06.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23659, หน้า:2 (23.07.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เอื้อพันธุ์ ศรีสุนทร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9397, หน้า:1 (จุดประกาย) (15.06.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20599, หน้า:14 (15.06.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:65, ฉบับที่:20592, หน้า:1,15,16 (08.06.2557)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ