รายการอ้างอิง

พบ 849 รายการ
/ 57 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

พิมพ์พัดชา กาคำ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: เรื่องจากปก, ฉบับที่:1153, หน้า:1(ล่าง) (09.09.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:Spotlight, ปีที่:10, ฉบับที่:2718, หน้า:20(กลาง) (22.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:ตะลอนเที่ยว, ปีที่:10, ฉบับที่:2713, หน้า:17(ซ้าย) (15.08.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:10, ฉบับที่:2712, หน้า:13(บน), 18 (14.08.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศาสนาและพิธีกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ราม วัชรประดิษฐ์

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:พันธุ์แท้พระเครื่อง, ปีที่:28, ฉบับที่:10120, หน้า:17(บนซ้าย), 23 (13.08.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14754, หน้า:13(เต็มหน้า) (03.08.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25127, หน้า:1(เต็มหน้า), 4 (30.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:28, ฉบับที่:10100, หน้า:24(บน) (24.07.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7925, หน้า:4(กลาง) (22.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ณัฐพล เดชขจร

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:ไทยรัฐซันเดย์สเปเชียล, ปีที่:69, ฉบับที่:22097, หน้า:14(กลาง) (22.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: เก็บมาฝาก, ปีที่:19, ฉบับที่:1000, หน้า:2(ล่าง) (21.07.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:5, ฉบับที่:-, หน้า:1(กลาง), 2, 5 (26.06.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สมปอง ดวงไสว

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10821, หน้า:2(บนขวา) (09.05.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:10, ฉบับที่:2619, หน้า:17(กลาง) (05.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10782, หน้า:4(กลาง) (31.03.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ