รายการอ้างอิง

พบ 134 รายการ
/ 9 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11,231, หน้า:5(ซ้าย-กลาง) (28.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail
คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:31, ฉบับที่:11,229, หน้า:5(กลาง-ล่าง) (26.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail
คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

โสภณ องค์การณ์

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:มองต่างแดน, ปีที่:13, ฉบับที่:3508, หน้า:9(ขวา) (26.08.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ